Terug naar de resultaten
Te koop
Bergse Dorpsstraat 18 in Rotterdam 3054 GD

Bergse Dorpsstraat 18

3054 GD Rotterdam
Koopprijs € 1.000.000,- k.k. Beschikbaar
Bel of mail ons
010-4365700

Omschrijving

Betreft Investmentmemorandum voor een volledig verhuurd beleggingsobject, gelegen aan de Bergse Dorpsstraat te Rotterdam-Hillegersberg. Het pand ligt op een geweldige zichtlocatie, met direct uitzicht over de Bergse Voorplas. De Bergse Dorpsstraat 18 A-B huisvest 3 huurders, die allen een zeer verzorgde ruimte huren. Het betreft een makelaarskantoor op de begane grond en in het souterrain, een...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Kantoorruimte Totale oppervlakte 242 m² Aantal lagen 3
Lees meer

Omschrijving

Betreft
Investmentmemorandum voor een volledig verhuurd beleggingsobject, gelegen aan de Bergse Dorpsstraat te Rotterdam-Hillegersberg. Het pand ligt op een geweldige zichtlocatie, met direct uitzicht over de Bergse Voorplas. De Bergse Dorpsstraat 18 A-B huisvest 3 huurders, die allen een zeer verzorgde ruimte huren. Het betreft een makelaarskantoor op de begane grond en in het souterrain, een huidkliniek op de 1e verdieping en een particuliere bewoner op de 2 bovenste verdiepingen. De Gemeente Rotterdam heeft recent bekend gemaakt dat zij in het betreffende gebied actief meewerkt aan de transformatie van winkels naar een woonfunctie.

Ligging en bereikbaarheid
Het object is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. De uitvalswegen zijn goed bereikbaar. In de directe omgeving is voldoende betaalde parkeergelegenheid beschikbaar. Op loopafstand bevindt zich een tramhalte, met aansluiting richting NS Station Rotterdam-Noord en Centraal Station Rotterdam.

Koopsom
€ 1.000.000,-- k.k. (zegge: één miljoen euro kosten koper)

Kosten
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Leveringsdatum
In overleg.

Staat van oplevering
Het object wordt te zijner tijd in verhuurde staat alsmede in de staat waarin het zich dan bevindt (as is where is) geleverd.

Oppervlakten
begane grond 100,2 m²
1e verdieping 47,9 m²
2e verdieping 46,05 m²
3e verdieping 19,7 m²
souterrain 28,6 m²
Totaal 242,43 m²

Primaire huurgegevens (conform opgave verkoper)
Begane grond en souterrain:
Huurder Van Eijk Makelaar & Taxateur B.V.
Expiratiedatum 30 september 2024
Breakmogelijkheid 30 september 2022
Huurtermijnen aansluitende verlengingen van telkens 5 jaar
Opzegtermijn 12 maanden
Huurprijs € 37.190,- per jaar, excl. BTW (prijspeil november 2019)
Indexering Jaarlijks per 1 oktober
Huurovereenkomst ROZ model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW, versie 2015.
Servicekosten € 2.400,- per jaar (voorschot nutsleveringen)

1e verdieping:
Huurder Skin Doctor V.O.F.
Expiratiedatum 31 oktober 2020
Huurtermijnen aansluitende verlengingen van telkens 1 jaar
Opzegtermijn 3 maanden
Huurprijs € 11.921,52 per jaar, excl. BTW
Huurovereenkomst ROZ model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW, versie 2003.
Servicekosten € 600,- per jaar (voorschot nutsleveringen)
Zekerheidsstelling Niet van toepassing

2e en 3e verdieping:
Huurder Particulier
Ingangsdatum 1 december 2014
Huurtermijn Onbepaalde tijd
Huurprijs € 11.280,- per jaar, excl. BTW
Servicekosten Huur is inclusief G/W/L
Zekerheidsstelling Niet van toepassing

Jaarhuur totaal: € 60.391,52 (prijspeil 1 december 2019).

Kadastrale gegevens
Gemeente : Hillegersberg
Sectie : F
Nummer : 753
Grootte : 115 m²
Eigendomssituatie : eigen grond

Eigenaarslasten (2019)
Onroerende zaakbelasting (Eig.) € 1.188,02 per jaar
Rioolheffing € 456,96 per jaar
Waterschapslasten € 151,37 per jaar

Publiekrechtelijke bestemming
Op de onderhavige locatie vigeert het bestemmingsplan ‘’Kern en Plassen’’ van de Gemeente Rotterdam, onherroepelijk sinds 16 november 2011. Conform het vigerend bestemmingsplan heeft het pand de bestemming ‘’Gemengde Bebouwing I’’, zoals omschreven in artikel 9 van de voorschriften.

Energielabel
Bergse Dorpsstraat 18-a (1e tot en met 3e verdieping): energielabel B.
Bergse Dorpsstraat 18-b (begane grond en souterrain): energielabel A.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Aan verkoper is niet bekend dat in de opstallen van het verkochte asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Gezien de leeftijd van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest of milieu verontreiniging kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Dataroom
Ten behoeve van de verkoop van het object is een digitale dataroom ingericht waar aanvullende informatie is in te zien en op basis waarvan koper haar due diligence kan uitvoeren. Bij het kantoor van Parc Makelaars toegang tot deze digitale dataroom aangevraagd worden, uitsluitend na ontvangst van een indicatieve bieding.

In de dataroom is o.m. beschikbaar:
- eigendomsbewijs;
- kadastrale gegevens;
- huurovereenkomsten;
- kopie bestemmingsplan;
- meetrapport;
- uitgebreide fotoreportage.

Bezichtigen:
Uitsluitend op afspraak, via het kantoor van Parc Makelaars.

Algemeen
Dit Investmentmemorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project, en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investmentmemorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Parc Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Overdracht Status Beschikbaar Koopprijs € 1.000.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 1926 Indeling Soort Object Kantoorruimte Totale oppervlakte 242 m² Perceeloppervlakte 115 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Aantal lagen 3 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Kantoorruimte
Oppervlakte
242 m²
Aantal verdiepingen
3
Route van naar Bergse Dorpsstraat 18, 3054 GD Rotterdam
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring