Terug naar de resultaten
Regio Zuid-Holland

Regio Zuid-Holland

Koopprijs € 950.000,- k.k. Beschikbaar
Bel of mail ons
010-4365700

Omschrijving

Betreft: Unieke locatie gelegen aan de Schiedamsesingel 133 midden in het centrum van Rotterdam. Het object betreft de voormalige Cosmobar en kan eventueel worden herontwikkeld naar een appartementengebouw bestaande uit 7 appartementsrechten verdeeld over 6 verdiepingen. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend welke overgedragen kan worden aan de nieuwe eigenaar. Ligging en...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Belegging Totale oppervlakte 413 m²
Lees meer

Omschrijving

Betreft:
Unieke locatie gelegen aan de Schiedamsesingel 133 midden in het centrum van Rotterdam. Het object betreft de voormalige Cosmobar en kan eventueel worden herontwikkeld naar een appartementengebouw bestaande uit 7 appartementsrechten verdeeld over 6 verdiepingen. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend welke overgedragen kan worden aan de nieuwe eigenaar.

Ligging en bereikbaarheid:
Het object bevind zich aan de Schiedamsesingel 133 op een steenworp afstand van de populaire Witte de Withstraat en kijkt uit over het Schiedamse Vest. In de directe nabijheid zijn op loopafstand diverse horeca gelegenheden, winkels, musea en theaters gelegen.

Het pand is goed bereikbaar per auto. Door de ligging aan de rand van het Stadscentrum zijn uitvalswegen eenvoudig beschikbaar. De bereikbaarheid per OV is goed. Metrostation Leuvehaven (350 m) en Westblaak (500 m) zijn op loopafstand gelegen..
Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam
Sectie: AG
Perceel: 1183
Grootte: 215 m²
Eigendomssituatie: Eigen grond.

Oppervlakte:
Oppervlakte van de huidige bebouwing aan de Schiedamsesingel 133 is ca. 413 m2 conform opgave van de BAG. Het object is niet NEN2580 ingemeten.

Publiekrechtelijke bestemming:
Thans vigeert op de onderhavige locatie het bestemmingsplan ‘’Cool’’, vastgesteld d.d.: 5 november 2009, goedgekeurd d.d.: 6 juli 2010 en onherroepelijk d.d.: 2 november 2011. Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het pand de bestemming ‘CENTRUMVOORZIENINGEN I,II,III,IV’. Als omschreven en nader toegelicht in de voorschriften van het bestemmingsplan zijn de aangewezen gronden onder meer bestemd voor woningen zowel op de begane grond als op de verdiepingen. Het bestemmingsplan kan via www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd worden.

Figuur 1 bestemmingsplan Schiedamsesingel 133
Eigenaarslasten: (Volgens opgave, per 2018)
Onroerende zaakbelasting (Eig.): 0,1154% van de WOZ-waarde per jaar
Rioolheffing: € 198,20 per aansluiting per jaar
Waterschapslasten: 0,013450 % van de WOZ-waarde per jaar

Bouwjaar:
Omstreeks 1884 is de Schiedamsesingel 133 te Rotterdam conform opgave van de BAG opgericht.
?
Staat van oplevering:
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd (“as is, where is”). Via Parc Makelaars is er toegang te verlenen tot een dataroom waarin de navolgende documenten te raadplegen zijn:

• Kopie Omgevingsvergunning (is op 6 juli 2018 verleend);
• Kopie Aanvraag Omgevingsvergunning;
• Principe details constructie – DO;
• Plattegronden – DO;
• Doorsneden – DO;
• Definitieve toekenning huisnummering;
• Geotechnisch onderzoek;
• Bestemmingsplan;
• Kadastrale gegevens;
• Energielabel.

Energielabel:
Het object heeft een energielabel F.

Milieu/ondergrondse tank(s):
In de koopakte zijn vijf rapporten vermeld omtrent bodemonderzoek.

Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige toestand van de registergoederen. Evenmin vrijwaart verkoper koper jegens (mogelijke) claims en aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voortvloeien uit of betrekking hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

Mocht blijken dat de registergoederen en/of de omgeving is/of wordt verontreinigd of dat in de registergoederen asbesthoudende stoffen of ondergrondse tanks aanwezig zijn, dan zal dat nimmer aanleiding zijn tot ontbinding, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening.

Bijzonderheden:
Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Verkoper hanteert een voorbehoud van goedkeuring voor een transactie door verkoper na prijs-/conditie(s) overeenstemming.

Koopsom:
€ 950.000,- k.k.

Leveringsdatum:
In overleg.

Bezichtiging:
Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om het object intern te bezichtigen, voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met het kantoor van Parc Makelaars.

Garanties, verkoop op “as is, where is” basis:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe is verwerkt en waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Notaris:
Naar keuze van koper.

Algemeen
Dit Investment memorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project, en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investment memorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Parc Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Overdracht Status Beschikbaar Koopprijs € 950.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Soort Object Belegging Totale oppervlakte 413 m² Perceeloppervlakte 215 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Belegging
Beleggingstype
Woonruimte
Regio
Zuid-Holland
Woonruimtetype
Appartement
Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden
7
Oppervlakte
413 m²
Aantal huurders
1
Bruto aanvangsrendement
7%
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.