Terug naar de resultaten
Regio Zuid-Holland

Regio Zuid-Holland

Koopprijs € 275.000,- k.k. Verkocht
Bel of mail ons
010-4365700

Omschrijving

Betreft: Een geheel pand bestaande uit een appartementsrecht recht gevende op de winkelruimte op de begane grond verhuurd aan een kledingwinkel, plaatselijk bekend als Hoogstraat 9A, en een appartementsrecht recht gevende op een driekamerwoning met eigen entree gesitueerd op de 1e en 2e verdieping, plaatselijk bekend als Hoogstraat 9B te Schiedam. Het geheel is gelegen op eigen grond. De...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Belegging Totale oppervlakte 125 m²
Lees meer

Omschrijving

Betreft:
Een geheel pand bestaande uit een appartementsrecht recht gevende op de winkelruimte op de begane grond verhuurd aan een kledingwinkel, plaatselijk bekend als Hoogstraat 9A, en een appartementsrecht recht gevende op een driekamerwoning met eigen entree gesitueerd op de 1e en 2e verdieping, plaatselijk bekend als Hoogstraat 9B te Schiedam.

Het geheel is gelegen op eigen grond. De winkelruimte is met ingang van 18 februari 2019 verhuurd aan een eenmanszaak ten behoeve van een kledingwinkel, voor 5 jaar met een break-optie per 18 februari 2020 en per 18 februari 2021. De driekamerwoning boven de winkelruimte is verhuurd aan een particulier voor onbepaalde tijd.

Ligging en bereikbaarheid:
De winkelruimte is op goede stand gelegen in het sterkste deel de Hoogstraat, direct tegenover de entree van winkelcentrum de Nieuwe Passage. De Hoogstraat is zowel met eigen als openbaar vervoer goed bereikbaar. Op loopafstand (ca. 100 m) is op het Broersvest een tramhalte (tramlijn 21 en 24) gelegen en een bushalte (buslijn 51, 54 en 126) gelegen. De locatie ligt op 1,3 km afstand van NS Station Schiedam Centrum, ca. 15 minuten lopen, en is met de auto uitstekend te bereiken via ‘s-Gravelandseweg met aansluiting op de A20.

Kadastrale gegevens:
Hoogstraat 9 A
Gemeente: Schiedam
Sectie: C
Nummer: 1660
Appartementsindex: A1
Kadastrale omschrijving: Bedrijvigheid (detailhandel)
Eigendomssituatie: Eigen grond.

Hoogstraat 9 B
Gemeente: Schiedam
Sectie: C
Nummer: 1660
Appartementsindex: A2
Kadastrale omschrijving: Wonen (appartement)
Eigendomssituatie: Eigen grond.

Oppervlakte:
Verdieping: Metrage:
Kelder, winkel ca. 6,3 m2
Begane grond, winkel: ca. 49,4 m²
Begane grond, entree woonruimte: ca. 3,1 m²
1e verdieping woonruimte: ca. 36,6 m²
2e verdieping woonruimte: ca. 30,3 m²
Totaal: ca. 125,7 m²

Parkeren:
Parkeren kan in het naastgelegen winkelcentrum aangezien de Nieuwe Passage beschikt over een eigen parkeergarage met 280 parkeerplaatsen.

Primaire huurgegevens:
Hoogstraat 9 A Kledingwinkel (Kathrina Fashion)
Huuringangsdatum 18 februari 2019
Expiratiedatum 17 februari 2024
Huurtermijnen Aansluitende perioden van telkens 5 jaar
Huurprijs (prijspeil februari 2019) € 12.000 per jaar, excl. BTW
Servicekosten Niet van toepassing
Indexering Jaarlijks per 1 maart (2020 voor het eerst)
Huurovereenkomst ROZ model bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW, versie juli 2012
Opzegtermijn 12 maanden
Huurkorting Huurkorting:
18-02-2019 t/m 17-02-2020: € 200,- korting per maand;
18-02-2020 t/m 17-02-2021: € 100,- korting per maand.
Breakoptie huurder Per 18-02-2020 met een opzegtermijn van 6 maanden en breakboete van € 2.400,-;
Per 18-02-2021 met een opzegtermijn van 6 maanden en breakboete van € 3.600,-.
Huurovereenkomst ROZ huurovereenkomst winkelruimte, versie september 2012.

Hoogstraat 9 B
Woonruimte (Particulier)
Huuringangsdatum 15 maart 2016
Huurtermijnen Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
Huurprijs (prijspeil per 1 april 2018) € 10.171,92 per jaar (jaarlijkse indexering opgenomen in HOVK van min. 3%)
Servicekosten € 6,00 per maand ten behoeve van C.V.
Indexering Jaarlijks per 1 maart (2017 voor het eerst)
Huurovereenkomst ROZ huurovereenkomst woonruimte, versie juli 2003.

Eigenaarslasten:
(Volgens website Gemeente Schiedam en Waterschap Delftland, per 2019)
Onroerende zaakbelasting woning (Eig.): 0,115% van de WOZ-waarde per jaar
Onroerende zaakbelasting niet-woning (Eig.): 0,274% van de WOZ-waarde per jaar
Rioolheffing: € 250,- per aansluiting per jaar
Waterschapslasten: 0,0251% % van de WOZ-waarde per jaar

Bouwjaar:
Omstreeks 1911.

Staat van oplevering:
Het object wordt te zijner tijd in verhuurde staat alsmede in de staat waarin het zich dan bevindt
(as is, where is) geleverd.Energielabel:
Hoogstraat 9a (winkelruimte)
Energielabel: B
Opnamedatum: 04-06-2015
Inschrijfnummer: K24378985

Hoogstraat 9b (woonruimte)
Energielabel: C
Opnamedatum: 15-01-2016
Inschrijfnummer: 499675459

Milieu/ondergrondse tank(s):
Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige toestand van de registergoederen. Evenmin vrijwaart verkoper koper jegens (mogelijke) claims en aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voortvloeien uit of betrekking hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

Op 2 augustus 2007 heeft een Historisch onderzoek conform NVN 5725 plaatsgevonden, uitgevoerd door Hofstede c.s. Bedrijfsadviseurs b.v.. Op basis van de beschikbare historische gegevens wordt op de locatie geen locatiespecifieke bodemverontreiniging verwacht. Op de locatie is mogelijk sprake van matig tot sterk verhoogde achtergrondgehalten aan zware metalen. Bij handhaving van de huidige bestemming en terreininrichting leveren de verhoogde achtergrondgehalten geen gebruiksbeperkingen op en zijn geen saneringsmaatregelen nodig.

Bijzonderheden:
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Verkoper hanteert een voorbehoud van goedkeuring voor een transactie door verkoper na prijs-/conditie(s) overeenstemming.

Koopsom:
€ 275.000,- k.k.

Leveringsdatum:
In overleg.

Bezichtiging:
Wij verzoeken u het betreffende pand alleen van buiten te bezichtigen en de zittende huurder(s) niet te benaderen. Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om het object intern te bezichtigen, voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met het kantoor van Parc Makelaars.

Garanties, verkoop op “as is, where is” basis:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe is verwerkt en waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Notaris:
Naar keuze van koper.

Algemeen
Dit Investmentmemorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project, en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investmentmemorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Parc Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Overdracht Status Verkocht Koopprijs € 275.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Soort Object Belegging Totale oppervlakte 125 m² Perceeloppervlakte 125 m² Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Belegging
Beleggingstype
Winkelruimte
Regio
Zuid-Holland
Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden
2
Oppervlakte
125 m²
Aantal huurders
2
Bruto aanvangsrendement
7%
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.