AANKOOP


Parc Makelaars adviseert opdrachtgevers bij het aankopen van bedrijfsonroerendgoed. Een gedegen stappenplan maakt onderdeel uit van ons standaard proces om de eisen en wensen van de opdrachtgever inzichtelijk te maken en binnen korte tijd de beste oplossing voor onze opdrachtgever te vinden. Vervolgens wordt in nauw overleg met de klant een stappenplan doorlopen ten aanzien van het Programma van Eisen (zowel op ruimtelijk als op technisch gebied), een inventarisatie uitgevoerd ter bepaling van de meest geschikte en beschikbare objecten, om vervolgens het proces af te ronden en een selectie te maken zodat bezichtiging van objecten kan plaatsvinden en de juiste bedrijfshuisvesting wordt gevonden. 

Een gedegen aanpak bij de opbouw van het project dossier is essentieel. Ons team is er voor u: dat wil zeggen dat wij uw belangen als opdrachtgever voorop stellen.
Inventarisatie van de grondpositie, de bodemgesteldheid, het bestemmingsplan, eventuele uitbreidingsmogelijkheden van een bedrijfspand etc., bepalen van de maximale vloerbelasting, bouwkundige en installatietechnische vereisten en vanzelfsprekend begeleiding van het gehele proces op commercieel en bouwkundig vlak. 


Ons team heeft uiteraard ook opdrachtgevers begeleid in het realiseren van nieuwbouw bedrijfsonroerend goed objecten.

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring