Privacy statement

Privacy Statement Parc Makelaars B.V. en Parc Taxaties B.V. De website van Parc Makelaars B.V. en Parc Taxaties B.V. is eigendom van Parc Makelaars B.V. Parc Makelaars en Parc Taxaties zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Parc Makelaars B.V. en Parc Taxaties B.V. zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Parc Makelaars B.V. en Parc Taxaties B.V. is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Parc Makelaars B.V. en Parc Taxaties B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Parc Makelaars trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Parc Makelaars zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden. Verwerking van uw gegevens Uw persoonsgegevens worden door Parc Makelaars en Parc Taxaties verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (koop/huur)overeenkomsten, het uitvoeren van taxatiewerkzaamheden, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het gebruik van deze site Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Parc Makelaars en Parc Taxaties van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw rechten U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan Parc Makelaars, Postbus 23179, 3001 KD Rotterdam. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres. Wijzigingen Parc Makelaars en Parc Taxaties behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Cookies De website www.parc.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren door middel van Google Analytics. Parc Makelaars gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IPadres.